top of page

EĞİTİMLİK

eğitimi düşünen blog

Eğitimi düşünen bir blogla eğitim
dünyasına katkı
sağlamak

 

Eğitimlik olarak eğitime dair farklı içerikler hazırlayıp yayınlayan bir eğitim platformuyuz.  Kendimizi "eğitimi düşünen blog" olarak tanımlıyoruz.  

 

Amacımız ise eğitimi düşünen farklı fikirlerin yayılmasını sağlayarak öğretmen adaylarına, öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve eğitime ilgi duyanlara katkı sağlamak ve nitelikli eğitimi destekleyecek yazıları paylaşmaktır.

 

Her geçen gün eğitime dair farklı içerikler sunmak için yazmaya ve paylaşmaya devam edeceğiz.

Yayın İlkelerimiz

Eğitimlik, eğitim ile ilgili farklı içeriklerde yazılar sunmayı amaçlayan bir sosyal medya platformudur. Bu doğrultuda yayın ilkelerimiz aşağıda sunulmuştur.

1. Yayınlanan yazıların içeriklerinin doğruluğuna dikkat edilir.

2. Yayınlanan yazıların içeriklerinden yazarları sorumludur. 

3. Yayınlanan yazılarda kaynaklar belirtilir. İntihalden kaçınılır.

4. Çeviri yazılarda mutlaka yazarın adı, yayın adı, yayın yeri ve çeviren kişinin bilgilerine yer verilir.

5. Yayınlanan yazılarda dil hatalarının en az düzeyde olmasına dikkat edilir.

6. Yayınlanan yazılar tarafsız bir bakış açısıyla sunulur. 

7. Din, dil, ırk, cinsiyet, dünya görüşü, siyasi görüş gibi çeşitli özellikleri hedef alan, kin ve nefret söylemi içeren, gerçek veya tüzel kişileri rencide eden, şiddet/zorbalık/cinsellik unsurları barındıran, insanların özellikle de çocukların duygu ve düşüncelerini olumsuz etkileyebilecek örnekler bulunan yazılar yayınlanmaz.

8. Bir kişiyi veya kurumu hedef alan yazılara yer verilmez.

9. Yayınlanan yazılarda insani değerler, temel hak ve özgürlükler gözetilir.

10. Konuk yazarların yayınlarına yer verilerek eğitimle ilgili farklı içeriklerin değişik bakış açısıyla sunulması teşvik edilir. 

EĞİTİMLİK

eğitimi düşünen blog

bottom of page