top of page

Dünya Okulu: Eğitimi Yeniden Düşünmek

Güncelleme tarihi: 28 Mar 2020

“Öğretimin unsurları… zihne çocuklukta sunulmalı ama herhangi bir zorlama olmamalıdır. Zorlama sonucu edinilen bilgi zihinde yer etmez. O nedenle zorlamaya başvurmayın, ilk eğitimin bir tür eğlence olmasını sağlayın; bu sayede çocuğun doğal eğilimlerini öğrenmemiz daha kolay olur.” Platon, Devlet

Dünya okulu, Khan Akademi'nin kurucusu ve ilk öğretmeni olan Salman Khan tarafından 2012’de yazılmıştır. Kuzeni Nadia’ya derslerinde yardım etme düşüncesiyle başlayan Khan Akademi’nin ortaya çıkış hikâyesini samimi şekilde anlatmış, geleneksel eğitimi tarafsız şekilde eleştirmiş ve eğitimin nasıl dönüştürüleceğini ele almıştır.


Sal Khan, eski sınıf modelinin değişen gereksinimlerimizi artık karşılamadığını, eski sınıf modelinde öğrencilerin pasif durumda kaldıklarını, herkes için aynı hızda ilerleyen ders programının büyük sorun olduğunu, okulun işlevini yitirmiş bir mekanizmaya dönüştüğünü ifade etmiştir. Yüzyıl önce benimsenen eğitim sisteminin en iyi model olsa da günümüzde işlevselliğini kaybettiğini fakat hâlâ aynı modeli uyguladığımızı söyleyen Khan, eski öğretme yöntemiyle yenisi arasında büyük bir çatlak olduğunu ve çocukların bu çatlaklardan her gün aşağı düştüğünü, öğretilen şeyler ile öğretilmesi gereken şeylerin arasındaki boşluğun ise her gün büyüdüğünü düşünmektedir.


Khan, kitabı dört bölüme ayırmıştır:


1) Öğretmeyi Öğrenmek

Kitabın bu ilk bölümünde kuzeni Nadia ile ders sürecini ve bu süreçte eğitimin eksik yönlerini, tam öğrenmenin önemini, eğitimin gerçekte nasıl gerçekleştiğini ve tam öğrenmenin olmadığı boşlukların doldurulmasına değinmiştir.

"İnsanlar farklı hızlarda öğrenir. Bazıları, sezgi patlamalarıyla hızlı bir biçimde öğrenir; bazıları ise konuyu yavaş yavaş, uğraşa uğraşa kavrar. Hızlı demek her zaman daha zeki demek değildir, yavaş demek de kesinlikle daha aptal anlamına gelmez. Dahası, hemen anlamak ile derinlemesine kavramak aynı şey değildir. Yarışın sonunda kaplumbağa tavşandan daha fazla - daha yararlı ve kalıcı- bilgiye sahip olabilir."


2) Parçalanmış Model

İkinci bölüme geldiğimizde, bize miras kalan eğitim gelenekleri ve varsayımları konusunda sorgulayıcı bir duruş benimsememizi öneriyor. Eğitim sisteminde yapılan testlerin öğrencinin potansiyelini ölçmede başarısız kaldığını ev ödevlerinin niteliğe değil niceliğe bakılarak verildiğini ifade etmiştir.

"…en yüksek test skorlarını alan öğrencinin en başarılı bilim insanı ya da mühendis olacağı anlamına gelmez. O yaratıcılığa, tutkuya ve özgünlüğe bağlıdır; bunlar da testlerin bittiği yerde başlar."


3) Gerçek Dünyada

Bu bölümde ise Khan’ın çektiği videoların Khan Akademi’ye nasıl dönüştüğünü, bu videoların ders materyali olarak uygulamasının yapıldığnıı ve Khan Akademi’nin artık geniş bir kitlece öğrenildiğini, önemli isimlerin ise Khan Akademi’ye olan desteklerini aktarıyor. Khan, Bill Gates ile konuşmasındaki heyecanı ise şu şekilde ifade ediyor: "Açıkçası ne dediğimin farkında bile değildim. Konuşmayı beynimin %20’si yapıyordu. Kalan %80’i, Bill Gates ile konuştuğunun farkında mısın? Masada, yanında oturuyor! BİLL GATES! Bak, Bill Gates işte! Bunu mahvetmesen iyi olur! O salak esprilerinden birini yapmayı AKLINA bile getirme!"


4) Dünya Okulu

Bu son bölümde ise kendi öğrencilik geçmişine değiniyor ve eğitim sisteminde günümüze kadar gelen uygulamaları eleştiriyor, sorulabilecek tüm soruları sorup ve çözüm yollarını sunuyor.

‘’…eğitim kime hizmet ediyordu? Okul kurullarını ve müdür yardımcılarını rahat ettirmek miydi amaç, yoksa öğrencilere düşünen insanlar hâline gelmelerinde yardımcı olmak mı?’’


Bir mühendis olan Khan, işini bırakıp kendini eğitime adamıştır. Teknolojinin sağladığı yaygınlaştırılabilirlik ve erişilebilirlikle Afrika’nın bir köyünde yaşayan küçük bir kızla, Yeni Gine’de yaşayan bir balıkçının oğluna da ulaşabilmek için çocuklara dünya çapında bir eğitim sunmuştur. Misyonu ise "Herkese her yerde dünya standartlarında bedelsiz eğitim sağlamak." olmuştur. Aşağıdaki linki tıklayarak Sal Khan'ın TED konuşmasına ulaşabilirsiniz.


Fatma KÖSE
220 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


EĞİTİMLİK

eğitimi düşünen blog

bottom of page