top of page

Sınıf Yönetimi Hataları ve Bunları Düzeltmek için Yapılan Bir Araştırma

Steve Jobs üçüncü sınıftayken o kadar sorunlu bir öğrenciymiş ki okuldan uzaklaştırılmış. Sık sık yaşıtlarına hatta kendi öğretmenlerine bile eşek şakaları yaparmış ve hatalarını düzeltme çabaları hep olumsuz sonuçlanırmış dahası bir çok yanlış davranışa ve saygısızlığa sebep olurmuş.

Kaynak: Dan Page Collection / theiSpot
Kaynak: Dan Page Collection / theiSpot

Jobs, "Okulda oldukça sıkılırdım ve küçük bir dehşete dönüştüm." diyor


Jobs'un cevabı, kötü davranışların her zaman kuralları çiğneme arzusundan kaynaklandığını düşünmenin bir hata olduğunu ya da cezalandırıcı önlemlerin öğrencilerin harekete geçmesinin temel nedenlerini etkili bir şekilde ele alacağını göstermektedir. Bazı öğrenciler için evde suistimal edilme veya ihmal, okulda daha yüksek düzeyde saldırganlığa yol açabilir. 16 çocuktan yaklaşık 1'i karşıt olma davranış bozukluğu veya başka bir davranış bozukluğundan muzdariptir. Ve Jobs gibi öğrenciler; sınıfta huzursuz olabilirler bu yüzden hareket ederler, şaka yaparlar veya diğer öğrencilerin dikkatini dağıtabilirler.


Yanlış davranış aynı zamanda bir çocuğun sosyal ve duygusal gelişiminin sağlıklı bir parçası olabilir. Çocuklar ergenliğe ulaştığında, bağlılıkları yetişkinlerden akranlarına kayar ve soyut düşünme becerileri keskinleşir, bu da onları uzun zamandır kabul edilen otorite yapılarını sorgulamaya ve hatta meydan okumaya yönlendirir. Kuralları çiğnemek gibi görünen şey, aslında çocukların sınırlarını test etmeleri ve bağımsızlıklarını savunmaları için bir yoldur.


Bu, deneyimli öğretmenler için açık olsa da araştırmalar, öğretmen eğitim programlarının hâlâ katı kurallar oluşturmaya ve aynı zamanda kötü davranışların sonuçlarını empoze etmeye odaklandığını göstermektedir. Bu kısa vadede işe yarayabilir ancak uzun vadeli değişikliklere yol açması pek olası değildir.


Duygularımız ya bize en iyisini getirir ya da bizi bilindik ancak yeterli olmayan alışkanlıklara sürükler. Bu yazıda, yapılan 7 yaygın sınıf yönetimi hatalarından ve bu hatalar yerine araştırmaların ne yapmamız gerektiği konusu anlatılacaktır.

HATA 1: Yüzeysel Davranışa Bağlı Yanıt Vermek (Altta Yatan Nedenler Değil)

İki öğrenci yanlış davranıyorsa -örneğin, rahatsız edici oluyorlarsa- bunun farklı nedenleri olabilir. 2010 yılında yapılan bir çalışmada araştırmacılar, "Bir öğrencinin etkinlik dışı davranışını ortadan kaldıracak bir strateji, diğerinin etkinlik dışı davranışını kötüleştirebilir." diye açıklıyor. Refleks olarak tepki vermek yerine, öğretmenler yanlış davranışın altında yatan nedenleri aramalıdır. Örneklemek gerekirse bir öğrenci evde stresli ve yeni bir durumla mücadele ederse bu, başka bir öğrencinin akranlarının dikkatini çekmesinden farklı bir yaklaşım gerektirecektir.


Araştırmacılar, "bir yanlış davranışı nasıl göründüğüne göre tanımlamanın bize bunun neden meydana geldiğine dair hiçbir şey göstermeyeceğini ve genellikle davranış değiştirme çabalarımıza yardımcı olmayacağını” belirtiyor.


Virginia'daki özel bir eğitmen olan Nina Parrish, yanlış davranışların ele alınması genellikle kalıpları aramayı içerdiğinin altını çizmektedir. Davranıştan önce ve sonra ne olur? Seyirciler kimlerdir ? Bu ne zaman oldu? "Davranışlar, öğrencilerin arzu edilen bir şey elde etmelerine veya istenmeyen bir şeyden kaçmalarına yardımcı olur." demiştir. Öğretmenlerin bir öğrencinin hedeflerinin ne olduğunu anlayabilirlerse yanlış davranışları daha verimli bir şekilde ele alabilecek olduğunun da altını çizmiştir.

HATA 2: Akademik Bir Sorun Olmadığını Varsayarsak

Öğrencilerin yanlış davranışları hakkında alaycı olmak kolaydır ancak iyi niyetli akademik mücadelelerden problemler, düşündüğünüzden daha sık kaynaklanmaktadır. 2018 yılında yapılan bir çalışmada, araştırmacılar öğrencilerin disiplin eksikliği, motivasyon eksikliği veya sınıf arkadaşlarını etkileme arzusu gibi birçok nedenleri karşılaştırdılar. Şaşırtıcı bir şekilde, zamanın tam yüzde 20'sinin yanlış davranışların akademik eksikliklere atfedilebileceğini bulmuşlardır: Ya öğrenciler ödevi anlayamadılar ya da ödev çok zordu ve yanlış davranış, hayal kırıklıkları için bir çıkıştı.

HATA 3: Her Küçük İhlalle Yüzleşmek

Deneyimsiz öğretmenler, sınıftaki tüm yanlış davranışları yakalamaları ve düzeltmeleri gerektiğini hissedebilirler ancak küçük aksaklıkları bastırmaya çalışmak aslında uzun vadede problemleri artırabilir.


2016 yılında yapılan bir çalışmada, olumsuz dikkatin -öğrencilerin dikkat etmediği veya sınıfta kısaca konuştuğu zaman- genellikle öğrencilerin sınıfa daha az bağlı hissetmelerine neden olduğu ve daha sonra daha fazla davranış sorununa yol açtığı bulunmuştur. Araştırmacılar, "öğretmenlerin istemeden olumsuz bir takviye modeline girebileceklerini", "aslında öğrencilerin uygunsuz davranışlarını güçlendiren aşağı doğru bir sarmal olduğunu" belirtiyorlar. Sonuç? Dikkat etmediği için azarlanan bir öğrencinin, dikkatlerini öğrenmeye yönlendirmekten ziyade öfke içine çekilme ve endişelenme olasılığı daha yüksektir.


Öğrencileri dışarı çıkarmak yerine, öğretmenler işi zamanında bitirmek veya etkinlikler arasında verimli bir şekilde geçiş yapmak gibi olumlu davranışları vurgulamalıdır. "Bakış" veya el sinyalleri gibi sözel olmayan cevaplar da öğrencileri dikkat etmeye teşvik etmenin etkili yollarındandır.

HATA 4: Ders Arasında Öğrenciyi Uzaklaştırma (Köşeye Alma) Yöntemi

2019 yılında yapılan bir araştırma ceza biçimi olarak bu yöntemin kullanılması durumunda, öğrencileri köşeye göndermenin utanç veya rahatsız edici duygulara sebep olabileceğini dahası öğrencilerle olan ilişkinizi zedeleyebileceğini ve üretken öğrenme için ihtiyaç duyacağınız güveni tehlikeye atabileceğinizi göstermiştir.


Bu çalışmanın araştırmacıları, "okuldaki çocukların, benlik saygılarını korumak için popülerlik, notlar ve sosyal sıralamalar savaşının ortasında mücadele ettiklerini" belirttiler. "Bir yetişkin, birinin değersiz olduğu inancını uyandırdığı zaman düşünceli özerkliğin merkezi bileşenleri olan benlik saygısı ve kendine güven, zayıflar."


Nashville'deki Fall-Hamilton İlkokulunda, her sınıfta bir huzur köşesi bulunmaktadır; öğrencilere sakinleşmek, düşüncelerini ve duygularını yansıtmak ve kendi kendini düzenleme becerilerini uygulamak için bir fırsat tanıyan bir zaman aşımı köşesi alternatifidir. Okul müdürü Matthew Portell, bu köşeyi öğrencilerin "hayal kırıklığına uğradıklarında veya kızgın olduklarında ne yapmaları gerektiğini bilme" yeteneğini geliştirmelerinin bir yolu olarak tanımlıyor.

Tipik olarak bir ceza olarak algılanan zaman aşımı köşelerinden farklı olarak, huzur köşeleri tüm öğrenciler tarafından kullanılır -öğrenciler kendi istekleri dahilinde oraya gidebilirler- bu yüzden "utanç verici bir yer değildir". En önemlisi, öğrencilerin kendi kendini düzenleme becerilerini öğrenmelerine yardımcı olmak için nefes egzersizlerinden, yaptıkları seçimleri ve gelecekte yapabilecekleri daha iyi tercihleri yansıtmalarına yardımcı olan bir şemaya kadar faaliyetler bölgeye dağılmış durumdadır.

HATA 5: İsimleri ve Diğer Genel Utanç Verici Şeyleri Yazma

Ortak ama oldukça zarar veren bir stratejidir. Yıkıcı olan veya o yönde hareket eden öğrencileri kamuya açık bir şekilde tanımlamaktır. 2019 yılında yapılan bir çalışma birkaç örneğin altını çizmiştir: Bir okulun koridorlarına göz altına alınan öğrencilerin listeleri asılmıştır. Başka bir okulda ise öğretmenler yanlış davranışları gözlemlemek için öğrencilerin isimlerini sınıf tahtasına yazmış veya puanlama sistemi olarak renk kodlu çıkartmalar kullanmışlardır; kötü davranış için kırmızı, iyi için mavi. Öğrencilerin gecikmelerinin veya devamsızlıklarının veri duvarlarında izlenebilir olması, düşük test puanlarının ve notlarının kamuya açık olarak gözlemlenebilir olması öğrencilere zarar verebilir.


Araştırmacılar, bu utanç verici uygulamaların "gelecekteki yanlış eylemleri engellemediğini ve hatta işleri daha da kötüleştirebileceğini" belirttiler. Öğrencileri halka açık bir şekilde çağırmak yerine, öğretmenler onlara özel olarak yaklaşmalı ve onları hatalarını düşünmeye, kaynağını bulmaya ve onu ele alma sorumluluğunu üstlenmeye teşvik etmeleri gerekmektedir.


Hata 6: İtaat Beklemek

Duygusal çalışma yapmadan öğrencilerden itaat beklemek kaybedilen bir savaştır. Bunu talep ederseniz birçok öğrenci basitçe isyan edecek, sınırları test edecek veya güç mücadelelerine girecektir. İyi bir sınıf yönetimi, güven ve empatiye dayalı sağlam bir ilişki kurmanızı gerektirir: Araştırmacılar 2014 yılında yapılan bir çalışmada "Sınıf yönetimi, öğrencileri kontrol etmek veya mükemmel davranışlar talep etmekle ilgili değildir" demiştir. Bunun yerine, etkili yönetim, öğrencilerin günlük öğrenim ve aktiviteler boyunca kendilerini yönetmelerini desteklemekle ilgilidir.

Öğretmenler, kapıda olumlu selamlaşma, kasıtlı olarak ana ilişkiler kurma ve bu ilişkiler için çalışma, öğrencilerle sınıf normlarını birlikte oluşturma ve öğrencilere yardımcı olmak için aktif bir fiziksel varlık geliştirme gibi proaktif stratejilere odaklanmalıdır ve öğrencilerin kendi davranışlarını düzenleyebilmeleri için ihtiyaç duydukları sosyal ve duygusal becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak için aktif bir fiziksel varlık geliştirebilirler.


HATA 7: Ön yargılarınızı Kontrol Etmemek

Birçok çalışma öğretmenlerin istemeden de olsa renkli öğrencilerin beyazlara oranla daha az yetenekli ve fazla agresif olduğunu, güveni ve ilişkileri bozabilecek tutarsızca uygulanan kuralların var olduğunu göstermektedir. Örneğin 2019'da yapılan bir araştırma öğretmenlerin beyaz öğrenciler ile kıyaslandığında siyahi öğrencileri müdürün odasına göndermeden önce hatalarını düzeltmeleri adına çok az bir uyarı yaptıklarını ortaya çıkardı.


Ki bunun gibi adaletsizlikler renkli öğrenciler arasında güven eksikliği olarak bir algı yaratmasına sebep olabilir. "Afrikalı Amerikan öğrenciler, okul disiplin kararlarındaki ön yargının oldukça farkında ve bu farkındalık arttıkça okula olan güvenini azalacağını, 7. sınıflarda büyük bir güven eksikliğine sebep olacağını", 2017'de yapılmış bir yazının araştırmacıları belirtmiştir.


Öğretmenler, örtük ön yargılarının farkında olarak disipliner ön yargılarını ortadan kaldırmak için birkaç adım atabilir -hepimiz onlara sahibiz- ve iyileştirme alanlarının tespit edilip edilemeyeceğini görmek için yürürlüğe koydukları tüm disiplin önlemlerini gözden geçirmeyi pratik hâle getirebilirler.

Ama bu sadece öğretmenlere bağlı değildir. New York Eğitim Departmanında bir veri analisti olan Andrew Ford, ırk adaleti konusundaki ülke çapında protestolarla, okulların "kendilerine çeki düzen vermeleri ve sistemik ırkçılığa katkıda bulunan politikaları tanımlamak daha sonra onları reform etmek için adımlar atmaları zorunludur" demiştir. Okulların "veri eşitliği" yaklaşımını benimsemelerini ve "fırsatların, sonuçların ve ortamların ırksal olarak nasıl farklı olduğunu" incelemelerini önermektedir."Bazı gruplar disiplin politikaları tarafından orantısız bir şekilde hedefleniyor mu? Disiplin önlemleri istenen sonuçları veriyor mu? Değilse, neden?


Çeviri: Melek Melisa Bekar


7 Classroom Management Mistakes—and the Research on How to Fix Them

Originally published © Edutopia.org

#eğitim #okul #sınıf #sınıfyönetimi #hata #problem #çeviriyazı #egitimlik #eğitimlik #melekmelisabekar

684 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


EĞİTİMLİK

eğitimi düşünen blog

bottom of page